Monthly Archives: July 2016

coaching a cavall

Standard

El coaching és una eina per al desenvolupament de persones i grups amb la finalitat d’aconseguir reptes de forma efectiva.

La missió del “coach” o entrenador és ajudar a determinar l’objectu i desenvolupar un pla d’acció per que es dugui a terme amb èxit aquesta meta. Ajudar a gestionar el temps, crear hàbits positius per al desenvolupament personal, trencar amb la rutina i desenvolupar ganes de superar-se, són alguns dels beneficis d’aquest procés.

Un dels requisits indispensables perquè sigui efectiu el coaching és establir una relació de confiança i confidencialitat entre el coach i el coachee, que és qui reb l’entrenament.

Aquí trobem un paral·lelisme amb establir una bona relació amb l’equí, ja que la confinça també resulta un requisit innegociable per aquest fi.

El cavall com a eina en les teràpies, ja és un fet demostrat pels beneficis que aporta i també resulta una eina interessant en el procés de coaching, aquest és un valor a tenir en consideració en l’associació per a la recuperació i rehabilitació d’equins a l’hora de fer tallers amb els socis i apadrinadors, per aquest motiu ho anem introduint en les activitats d’ARRE per tal de fomentar les habilitats i descobrir talents dels participants reforçant la seva confiança, com és el cas del taller de creativitat que hem realitzat recentment.